Format nieobsługiwalny

23. PF Kino na Granicy 2021

23. PF Kino na Granicy 2021

23. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbywał się od 30 lipca do 4 sierpnia 2021r. !

Zapraszamy na stronę https://kinonagranicy.pl !

Kultura Na Granicy

Stowarzyszenie Kultura na Granicy

ul. Szymanowskiego 5/9,
43-400 CieszynNIP: 5482573032, REGON: 241025170

Santander Bank,
nr. konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880