Format nieobsługiwalny
Format nieobsługiwalny

Zobacz

czym się zajmujemy

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kultura na Granicy  zostało założone w 2008 roku w Cieszynie. Jego celami są: popularyzacja osiągnięć i wspieranie twórców filmu oraz innych dziedzin sztuki, zwłaszcza z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Węgierska), promocja i organizacja wolontariatu, działalność edukacyjna, w tym na rzecz mniejszości, osób niepełnosprawnych oraz równych praw kobiet i mężczyzn, współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania wiedzy i wymiany doświadczeń. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez: organizowanie pokazów, przeglądów i festiwali filmowych, koncertów, imprez promocyjnych, targów, wystaw, wykładów, seminariów, konferencji, warsztatów, szkoleń.  


Stowarzyszenie reprezentują:

  • Jolanta Dygoś – prezes
  • Marta Radwaniak - wiceprezes
  • Marta Mędrzak-Gajda – wiceprezes
  • Michalina Nagi-sekretarz
  • Kinga Maguza – skarbnik

Galeria

Zobacz całą galerię

Kultura Na Granicy

Stowarzyszenie Kultura na Granicy

ul. Zamkowa 3abc,
43-400 CieszynNIP: 5482573032,
REGON: 241025170

Santander Bank,,
nr. konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880